SUMMER BUMPER LOTTERY 2020

BR-72Sorry PDF version not Available


OMKARA Lotteries PDF

SUMMER BUMPER LOTTERY 2020 ( 26 Jun, 2020 )

Details

Kerala State Lottery Department will announce the results of Kerala Summer Bumper Lottery 2020 BR-72 on 26-06-2020 at 2 PM. Tickets are in 5 series SA,SB,SC,SD,SE. MRP of ticket is Rs. 200. The first prize is worth Rs. 6 Crore. The second prize is Rs. 1 Crore 25 Lakhs, each series will get 1 price of Rs. 25 Lakhs. The third prize is Rs. 50 Lakhs, each series will get 2 price of Rs. 5 Lakhs. The consolation price is Rs. 4 Lakhs and 4 series will get 1 Lakhs each. The lottery draw will be conducted by Kerala Lottery Department at Gorky Bhavan Auditorium. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യകുറി വകുപ്പ് സമ്മര്‍ ബമ്പര്‍ ഭാഗ്യകുറി 2020 BR-72 2020 ജൂണ്‍ 26 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നറുക്കെടുക്കുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റിന്‍റെ വില 200 രൂപയാണ്. SA,SB,SC,SD,SE എന്നിങ്ങനെ ആണ് ടിക്കറ്റിന്‍റെ സീരീസുകള്‍. ഒന്നാം സമ്മാനം 6 കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 1 കോടി 25 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ സീരീസിലും ഉള്ള ഒരു നമ്പറിന് 25 ലക്ഷം വീതം നല്‍കുന്നു. മൂന്നാം സമ്മാനമായ 50 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ സീരീസിലും ഉള്ള രണ്ട് നമ്പറിന് 5 ലക്ഷം വീതം നല്‍കുന്നു. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായ 4 ലക്ഷം രൂപ 4 സീരീസിലും ഉള്ള ഒരു നമ്പറിന് 1 ലക്ഷം വീതം നല്‍കുന്നു.

1st Prize (₹ 60000000)

 • SE 208304
 • Consolation Prize (₹ 100000)

 • SA 208304
 • SB 208304
 • SC 208304
 • SD 208304
 • 2nd Prize (₹ 2500000)

 • SA 159533
 • SB 269015
 • SC 254802
 • SD 150170
 • SE 241220
 • 3rd Prize (₹ 500000)

 • SA 102868
 • SA 164066
 • SB 156627
 • SB 363237
 • SC 111924
 • SC 303585
 • SD 105762
 • SD 292240
 • SE 116018
 • SE 332728
 • 4th Prize (₹ 100000)

 • 65173
 • 5th Prize (₹ 5000)

 • 0192
 • 1177
 • 1879
 • 2075
 • 2321
 • 3194
 • 3255
 • 3376
 • 3647
 • 3657
 • 4023
 • 4057
 • 4120
 • 4186
 • 4690
 • 5752
 • 6130
 • 6239
 • 6376
 • 6737
 • 6971
 • 7496
 • 8572
 • 9078
 • 9250
 • 6th Prize (₹ 2000)

 • 0167
 • 0688
 • 0693
 • 0961
 • 1464
 • 1805
 • 2079
 • 2300
 • 2471
 • 2960
 • 3222
 • 3362
 • 3427
 • 3597
 • 3903
 • 4048
 • 4051
 • 4099
 • 5145
 • 5867
 • 6125
 • 6337
 • 6414
 • 6566
 • 6952
 • 7202
 • 7319
 • 7572
 • 7891
 • 8814
 • 9469
 • 9529
 • 9572
 • 9666
 • 9802
 • 7th Prize (₹ 1000)

 • 0380
 • 0475
 • 0737
 • 1133
 • 1654
 • 1842
 • 1986
 • 2184
 • 2404
 • 2543
 • 2706
 • 2782
 • 2882
 • 3152
 • 3368
 • 3601
 • 3672
 • 3684
 • 3760
 • 3899
 • 3914
 • 3945
 • 4220
 • 4265
 • 4277
 • 4310
 • 4480
 • 5040
 • 5085
 • 5236
 • 5306
 • 5336
 • 5411
 • 5436
 • 5516
 • 5977
 • 6093
 • 6134
 • 6299
 • 6331
 • 6347
 • 6356
 • 6370
 • 6970
 • 7104
 • 7188
 • 7685
 • 7707
 • 7983
 • 8488
 • 8522
 • 8718
 • 8722
 • 8820
 • 9092
 • 9172
 • 9220
 • 9314
 • 9324
 • 9507
 • 9577
 • 9599
 • 9782
 • 9922
 • 9999
 • 8th Prize (₹ 500)

 • 0147
 • 0185
 • 0478
 • 0559
 • 0697
 • 0880
 • 0888
 • 0913
 • 1210
 • 1239
 • 1252
 • 1353
 • 1444
 • 1587
 • 1640
 • 1777
 • 1989
 • 2365
 • 2462
 • 2496
 • 2562
 • 2576
 • 2767
 • 3016
 • 3039
 • 3127
 • 3240
 • 3249
 • 3271
 • 3348
 • 3421
 • 3519
 • 3520
 • 3574
 • 3606
 • 3728
 • 3863
 • 3892
 • 3933
 • 3944
 • 3952
 • 3957
 • 3962
 • 4049
 • 4153
 • 4221
 • 4308
 • 4520
 • 4673
 • 4712
 • 4770
 • 4795
 • 4853
 • 4953
 • 5046
 • 5172
 • 5278
 • 5401
 • 5420
 • 5444
 • 5737
 • 5822
 • 5924
 • 5935
 • 5996
 • 6003
 • 6007
 • 6096
 • 6099
 • 6221
 • 6432
 • 6455
 • 6479
 • 6571
 • 6603
 • 6642
 • 6723
 • 6733
 • 6843
 • 6979
 • 6986
 • 7001
 • 7103
 • 7151
 • 7243
 • 7297
 • 7323
 • 7396
 • 7420
 • 7515
 • 7583
 • 7644
 • 7678
 • 7840
 • 7845
 • 7970
 • 7992
 • 7997
 • 8093
 • 8110
 • 8218
 • 8342
 • 8369
 • 8422
 • 8494
 • 8505
 • 8570
 • 8665
 • 8699
 • 8721
 • 9138
 • 9171
 • 9274
 • 9276
 • 9341
 • 9448
 • 9615
 • 9632
 • 9728
 • 9742